021-3865
9.00 صبح - 17.00 عصر
سالن همایش پارک نهج البلاغه

مشخصات پروژه

  • موقعیت: پارک نهج البلاغه
  • کاربرد: همایش و کنفرانس
  • زمان ساخت: 27 روز

سالن همایش پارک نهج البلاغه

aa