021-3865
9.00 صبح - 17.00 عصر
پروژه 2000 واحدی هشتگرد

مشخصات پروژه

  • محل ساخت: شهر جدید هشتگرد
  • زمان ساخت: 4 سال
  • کاربر: مسکونی
  • متراژ: 100،000 متر مربع

پروژه 2000 واحدی هشتگرد

پروژه 2000 واحدی شهر جدید هشتگرد